فروشگاه

درد بعد از عصب کشی دندان

بافت دندان شامل دو بخش بافت سخت و نرم می باشد

بافت سخت شامل ریشه دندان و تاج دندان است و بافت نرم شامل اعصاب و مویرگهای درون کانل و پالپ دندان می باشد

هنگامی که در دندان پوسیدگی ایجاد شود و پوسیدگی به بافت نرم دندان یعنی اعصاب و محفظه پالپ برسد باکتریها و مشتقات آن وارد پالپ میشوند و باعث تحریک اعصاب و در نهایت التهاب پالپ شده و ایجاد درد می نمایند

در چنین شرایطی معمولا تنها راه درمان عصب کشی یعنی خارج کردن کامل محتویات پالپ و کانال که شامل اعصاب و مویرگهای درون کانال و محفظه پالپ است می باشد.

در جریان خارج کردن بافت نرم دندان و مراحل درمان ریشه (عصب کشی دندان) و بعد از آن از یکسری مواد برای ضد عفونی کردن ریشه و پر کردن آن جهت جلوگیری از ورود مجدد باکتریها استفاده می شود.

در طی این مراحل امکان ورود باکتری یا مواد ضد عفونی از آپکس ( انتهای ریشه) به داخل استخوان وجود دارد و ممکن است باعث واکنش سیستم ایمنی بدن و ایجاد درد شود که معمولا در 80 درصد مواد چنین اتفاقی نمی افتد ولی در 20 درصد مواد تورم بعد از عصب کشی در بیمار بوجود می آید که برای مدت 2 تا 3 روز و حتی یک تا دو هفته امکان دارد بوجود بیاید که باعث درد متوسط تا شدید بشود

این درد یک واکنش طبیعی و عادی بدن است و نیاز به درمان خاصی ندارد و خود به خود برطرف می شود ولی در مواردی نیاز به استفاده از آنتی بیوتیک یا مسکنها وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید