خون سازی

خون سازی

خون سازی (Haematopoiesis) تشکیل اجزای سلولی خون است. تمام اجزای خون سلولی از سلولهای بنیادی خونساز تولید می شوند. در یک فرد بالغ سالم ، به منظور حفظ سطح پایدار در گردش محیطی ، روزانه تقریباً 1011-1012 سلول جدید خون تولید می شود.

سلولهای بنیادی خون ساز (HSCs) در قسمت مرکزی استخوان (مغز استخوان) سكونت دارند و توانایی بی نظیری در ایجاد انواع مختلف سلول ها و بافت های مختلف بالغ خون دارند. HSC ها سلولهای نوسازی شده هستند: وقتی تمایز می یابند ، برخی از آنها دوباره به HSC تبدیل می شوند ، بنابراین سلولهای بنیادی تمام نمی شوند. این پدیده تقسیم نامتقارن نامیده می شود. دیگر HSCs های جدید (سلولهای اجدادی میلوئیدی و لنفوئید) می توانند از سایر مسیرهای تمایز منجر به تولید یک یا چند نوع خاص از سلولهای خونی شوند ، اما نمی توانند مشابه خود را بسازند.

انواع سلولهای خونی

تمام سلولهای خونی به سه خط تقسیم می شوند.

  • گلبول های قرمز ، که به آن اریتروسیت (Erythrocytes ) نیز گفته می شود ، سلول های حامل اکسیژن هستند. گلبول های قرمز عملکردی دارند و در خون رها می شوند. تعداد رتیکولوسیت ها (reticulocytes) ، گلبول های قرمز نابالغ ، تخمین میزان اریتروپوئزیس را نشان می دهد.
  • لنفوسیت ها سنگ بنای سیستم ایمنی تطبیقی هستند. آنها از common lymphoid progenitors تمایز یافته اند. سلول های لنفاوی از سلول های T ، سلول های B و سلول های کشنده طبیعی تشکیل شده است. این لنفوپوزیس است.
  • سلولهای بنیادی میلوئیدی ، که شامل گرانولوسیتها ، مگاکاریوسیتها و ماکروفاژها هستند ، از اجداد میلوئیدی رایج گرفته می شوند و در نقشهای متنوعی مانند ایمنی ذاتی و لخته شدن خون نقش دارند. این میلوپوزیس است.
  • گرانولوپوئیزیس (یا گرانولوسیتوپوئیزیس) همان سلولهای ماست است که گرانولوسیت هستند
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

ستون مهره‌ها

4
دقیـقه مطالعه
مشاهده

کربوکسیلیک اسید

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده

چرخه کوری

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده