جهش (Mutation، میوتیشن)

جهش (Mutation، میوتیشن)

یک تغییر ژنتیکی است که صفات‌زیستی بعضی از افراد یک گونه راتغییر می‌دهد. به عبارت دقیق‌تر، جهش‌ها تغییراتی در توالی دی‌ان‌ای هستند. جهش‌ها می‌توانند در هر ناحیه‌ای از دی‌ان‌ای رخ دهند.

در هر یک از فعالیت‌های سلولی نظیر فرایندهای همانندسازی، رونویسی، ترجمه، ترکیب مجدد یا نوترکیبی کروموزوم‌ها و بروز و ظهور اطلاعات ژنتیکی احتمال خطا و اشتباه وجود دارد.

در موارد نادر ممکن است تغییر خود به‌خودی در قسمتی از DNA رخ دهد. این تغییر که جهش نامیده می‌شود، ممکن است تغییر در رمز ایجاد نموده و به تولید یک پروتئین ناقص منجر شود. گاهی نتیجهٔ خالص به صورت تغییری در ظاهر فرد یا تغییری در یک شاخص قابل اندازه‌گیری موجود زنده، به‌نامویژگی یا صفت مشاهده می‌گردد. طی فرایند جهش، یک ژن ممکن است به دو یا چند شکل متفاوت به نام الل تغییر یابد.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

متاستاز Metastasis

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

کاتتر

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

Odontoblast ادنتوبلاست

4
دقیـقه مطالعه
مشاهده