جزایر خون

جزایر خون

جزایر خون (Blood islands) ساختارهایی در اطراف جنین در حال رشد هستند که منجر به ساخت بسیاری از قسمت های مختلف سیستم گردش خون می شوند. جزایر خونی در خارج از جنین در حال رشد روی کیسه ناف ، آلانتوئیس ، ساقه و کوریون به وجود می آید.

سیر تکاملی

در انسان ها ، تشکیل رگ های خونی خارج از جنین از ابتدای هفته سوم پس از لقاح شروع می شود. واسکولوژنز با شروع تمایز سلولهای مزودرم به همانژیوبلاست شروع می شود که به نوبه خود به آنژیوبلاست ها متمایز می شوند. خوشه های آنژیوبلاست جزایر خونی را تشکیل می دهند.

در جزایر خون ، لومن ها با رشد شکافهای بین سلولی ظاهر می شوند. سلولهای مسطح در حاشیه اندوتلیوم را تشکیل می دهند. سلولهای مزانشیمی به این شکل در خارج از اجزای عضلانی و پیوندی رگهای خونی هستند.

تقریباً 3 هفته پس از لقاح ، گلبولهای قرمز ، هنوز با یک هسته و پلاسمای خون در خارج از جنین ایجاد می شود. آنها از همانژیوبلاستهای تمایز نیافته در رگهای خونی در دیواره های وزیکول ناف ، آلانتوئیس و کوریون ایجاد می شوند.

سپس توده هایی طرحی ایجاد می کنند که به دیواره رگ وصل می شوند. بعداً سلولهای روی سطح گرد می شوند سپس گلبولهای قرمز به پلاسما منتقل می شوند. این سلولهای خونی آزاد شده همچنان در حال تقسیم هستند.

جزایر خونی اندوتلیالی جوانه می زند و با هم ترکیب می شوند سپس یک شبکه پلکسی فرم رگهای خونی را تشکیل می دهد.

با گذشت زمان ، این شبکه به رشد خود ادامه می دهد و درنهایت با جابجایی گردش خون جنین در جنین نفوذ می کند.در نتیجه ، برخی از جزایر خونی در داخل جنین منتهی می شوند ، در حالی که برخی دیگر در بیرون باقی می مانند.

جزایر خونی و عروق خارج از جنین در ابتدا تنها منبع سلولهای خونی و پلاسما هستند و 3 هفته پس از لقاح شروع می شوند. تشکیل خون در داخل جنین از حدود 5 هفته پس از لقاح در کبد و در هفته دوازدهم در طحال ، مغز استخوان قرمز و تیموس شروع می شود.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

نئوپلاسم

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

بافت پوششی

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده

انتقال غیر فعال

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
57
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17