تست دق یا ضربه (Percussion)

تست دق یا ضربه (Percussion)

این آزمایش یکی از اولین ارزیابی‌های دندانپزشک برای بررسی وضعیت دندان می‌باشد. در تست دق، دندانپزشک با استفاده از انتهای یکی از ابزارهای دندانپزشکی، ضربه ‌ای به دندان شما وارد می‌کند. نگران درد آن نباشید. این تست با ضربه ملایم و کنترل شده شروع می‌شود. در صورتی که واکنش مشاهده نشود به تدریج ضربه سخت تر خواهد شد.
دندانی که نیاز به عصب ‌کشی دارد غالباً (نه همیشه) به این تست با درد یا حساسیت به لمس واکنش نشان می‌دهد. با این حال گاهی اوقات دندان‌های سالم تحریک شده ممکن است به همین شیوه واکنش نشان دهند.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

آگرانولوسیت

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

Micrognathism

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اسید نوکلئیک

4
دقیـقه مطالعه
مشاهده