فروشگاه

تتراهیدروزولین Tetrahydrozoline

 با فرمول شیمیایی C۱۳H۱۶N۲ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌ کم ۵۴۱۹ است. که جرم مولی آن ۲۰۰٫۲۸ g/mol می‌باشد. یک داروی مقلد سمپاتیک است

دیدگاهتان را بنویسید