تترالوژی فالوت Tetralogy of Fallot

تترالوژی فالوت Tetralogy of Fallot

تترالوژی فالوت (انگلیسی: Tetralogy of Fallot) یکی از مهمترین بیماریهای قلبی مادرزادی است. در این بیماری چهار نقص مهم قلبی عروقی هم‌زمان در نوزاد وجود دارند.

نوادان مبتلا به تترالوژی فالوت همزمان به این چهار نقص دچار هستند:

۱- وجود حفره در دیواره‌های میان دو بطن

۲- تنگ شدن دریچه شریان ریوی (محل اتصال بطن راست به شریان ریوی)

۳- هایپرتروفی بطن راست قلب

۴- قرار گرفتن آئورت در محل غیرطبیعی (در این بیماری ریشه آئورت بر روی دیواره بین بطنی قرار گرفته است)

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...