تاژک

تاژک

تاژک یا فلاژل در موجودات ذره‌بینی وسیلۀ حرکت آن‌ها محسوب می‌شود. تاژک در برخی خانواده‌های باکتریایی دارای خواص آنتی ژنتیکی بالایی می‌باشد و طبقه‌بندی این سری باکتری‌ها بر اساس خواص باکتریایی تاژک آنها میباشد برخی یوکاریوتها از گروه دوتاژکان و برخی از تک‌تاژکان هستند.

تاژک باکتریایی از پروتئین فلاژلین تشکیل شده است. شکل آن یک لوله توخالی به ضخامت 20 نانومتر است. این مارپیچ است و یک خم تیز درست در خارج از غشای خارجی سلول قرار دارد. این “قلاب” به محور مارپیچ اجازه می دهد تا مستقیماً از سلول دور شود. یک شافت بین قلاب و بدن پایه می چرخد ​​و از طریق حلقه های پروتئینی در غشای سلول که به عنوان یاتاقان عمل می کنند عبور می کند. ارگانیسم های گرم مثبت دو حلقه دارند ، یکی در لایه پپتیدوگلیکان و دیگری در غشای پلاسما. ارگانیسم های گرم منفی دارای چهار حلقه هستند: حلقه L با لیپوپلی ساکاریدها ، حلقه P با لایه پپتیدوگلیکان ارتباط می یابد ، حلقه M در غشای پلاسما تعبیه شده و حلقه S مستقیماً به غشای پلاسمایی وصل می شود. این رشته با پروتئین درپوش ختم می شود.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

گلوکونئوژنز

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده

سیتوکروم اکسیداز

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده