بوول (Bevels ) چیست؟ و کاربردهای آن چه هستند؟

بوول (Bevels ) چیست؟ و کاربردهای آن چه هستند؟

بوولها زاویه هایی هستند که روی 2 سطح دندان ایجاد می شود. بوولها در زوایای مختلفی بسته به نوع ماده مورد استفاده ترمیم و هدف مورد نظر روی سطح دندان توسط دندانپزشک به وجود می آیند. به عبارت دیگر هر شیب ناگهانی بین 2 سطح دندان آماده شده یا بین دیواره حفره و حاشیه های حفره آماده شده بوول نام دارد

بوول باعث می شود فضای تماس ماده ترمیمی و سطح دندان بیشتر شود.

بوول ها تغییراتی هستند که در حین آماده سازی حفره ایجاد می شوند تا به افزایش احتباس و جلوگیری از نشت حاشیه ای کمک کنند. مشاهده می شود که در Bevels Occlusal حاشیه cavosurface باید 40 درجه باشد که لبه های مینای دندان را در برابر نشت مهر و موم شده و از نشتی محافظت کند و حاشیه سطحی Gingival Cavo باید 30 درجه باشد تا میله های مینای بدون تکیه گاه برداشته شود

انواع یا طبقه بندی بوولها بر اساس شکل و سطح بافت درگیر:

بوول جزئی یا فوق کوتاه:

شیبی که کمتر از 2/3 ضخامت مینا را شامل می شود. این در ترمیم های ریخته گری بجز برای بریدن میله های مینای بدون پشتیبانی از مرزهای حفره استفاده نمی شود.


بوول کوتاه:

تمام دیوار مینای دندان بدون درگیر شدن عاج در این نوع Bevel گنجانده شده است. این بوول بیشتر با آلیاژهای کلاس I مخصوص نوع 1 و 2 استفاده می شود.


بوول بلند:

کل مینای دندان و 1/2 عاج در آماده سازی Bevel گنجانده شده است. Long Bevel بیشتر برای 3 کلاس اول فلزات ریخته گری استفاده می شود. ویژگی‌های مقاومت بسته‌شده داخلی و نگهداری آماده‌سازی با Long Bevel حفظ می‌شوند.


بوول کامل:

دیواره های مینای و دندانی کامل دیواره یا کف حفره در این Bevel گنجانده شده است. این به خوبی توسط هر چهار کلاس از آلیاژهای ریخته‌گری تولید می‌شود، مقاومت داخلی و ویژگی‌های حفظ در حالت مخروطی کامل از بین می‌رود. از استفاده از آن خودداری می شود مگر در مواردی که استفاده از هر شکل دیگری از بوول غیرممکن باشد.


Counter Bevel:

این بوول فقط در هنگام پوشاندن کاپس ها برای محافظت و حمایت از آنها، در مقابل دیواره حفره محوری، روی سطح صورت یا زبانی دندان استفاده می شود که دارای شیب لثه از نظر صورت یا زبان است.

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
56
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17