فروشگاه

برون‌رانی اگزوسیتوز Exocytosis

برون‌رانی فرایندی است که طی آن یک یاخته موادی را به غشاء سلولی یا محیط بیرون‌یاخته‌ای تراوش می‌کند. این مواد تراوشی از پروتئین‌ها، لیپیدها و دیگر مواد تشکیل شده‌اند،به صورت مختصر می توان گفت که گاها سلول به درشت مولکول هایی نیاز دارد آن را می توان از طریق برون رانی از سلول خارج کرد.نکته قابل توجه:اگزوسیتوز موجب افزایش سطح غشا می شود

مواد ترشح‌شده در دستگاه گلژی به صورت ریزکیسه‌هایی بسته‌بندی می‌شوند. این ریزکیسه‌ها سپس به غشاء سلولی منتقل شده و با آن ادغام می‌شوند.

فرایند وارونهٔ برون‌رانی، فرایند اندوسیتوز یا درون بری  نام دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *