باکال کوریدور Buccal corridor

باکال کوریدور Buccal corridor

باکال کوریدور بیشتر توسط متخصصان ارتودنتیست به عنوان فضای منفی موجود بین دندانهای خلفی فک بالا و گوشه دهان در هنگام لبخند که به عنوان یک فضای سیاه یا تاریکی ظاهر می شود ، مورد استفاده قرار می گیرد.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

مژک

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اتصالات محکم

4
دقیـقه مطالعه
مشاهده