فروشگاه

اینکسین

اینکسین ها (Innexin) پروتئینهای غشایی هستند که اتصالات شکافدار را در بی مهرگان تشکیل می دهند. اتصالات شکافدار از پروتئین های غشایی تشکیل شده است که یک کانال قابل نفوذ به یون ها و مولکول های کوچک اتصال دهنده در سیتوپلاسم سلول های مجاور را تشکیل می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *