اینولوکرین

اینولوکرین

اینولوکرین (Involucrin) یک جزء پروتئینی پوست انسان است و در انسان توسط ژن IVL رمزگذاری می شود. در اتصال پروتئین لوریکرین (loricrin) ، اینولوکرین در تشکیل یک cell envelope که از کورنئوسیت در پوست محافظت می کند ، کمک می کند.

این ماده ابتدا در سیتوزول سلول ظاهر می شود ، اما در نهایت با ترانس گلوتامیناز به پروتئین های غشایی متصل می شود

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
57
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17