اگمنتاسیون Augmentation

اگمنتاسیون Augmentation

اگر در زمینه مدیریت دارویی روانپزشکی، به ترکیب دو یا چند دارو برای دستیابی به نتایج درمانی بهتر اشاره دارد. مثال‌ها عبارتند از: … دادن یک آنتاگونیست گیرنده آدنوزین A2A در کنار درمان موجود برای بیماری پارکینسون.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

مننژیوما Meningioma

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده