فروشگاه

اگمنتاسیون Augmentation

اگر در زمینه مدیریت دارویی روانپزشکی، به ترکیب دو یا چند دارو برای دستیابی به نتایج درمانی بهتر اشاره دارد. مثال‌ها عبارتند از: … دادن یک آنتاگونیست گیرنده آدنوزین A2A در کنار درمان موجود برای بیماری پارکینسون.

دیدگاهتان را بنویسید