اکلوژن

اکلوژن

به نحوه جفت شدن دندان ها بر روی یک دیگر اکلوژن گفته می شود

نحوه جفت شدن طبیعی دندان ها به گونه ای است که برجستگی های دندان های بالا در فرورفتگی های دندان های فک پائین و برجستگی های دندان های پائین در فرورفتگی های دندان های بالا قرار می گیرد.دندان های بالا همیشه مقداری جلوترو بیرون تر از دندان های پائین قرار می گیرند

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
57
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17