فروشگاه

اکسپوژر

مقدار بار الکتریکی (Q) تولید شده توسط پرتوهای یون ساز الکترومغناطیسی در یکای جرم (m) از هوا، اکسپوژر می‌گویند. این کمیت با X نشان می‌دهند. رابطه زیر نحوه محاسبه اکسپوژر را نشان می‌دهد.

Q/m=X

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *