اکتین

اکتین

اکتین (Actin) نوعی پروتئین کروی است که در همهٔ یاخته‌های یوکاریوتی یافت می‌شود مانند ریزرشته‌ها. در سلولهای ماهیچه ای نیز یافت می‌شود. اکتین پروتئین سازندهٔ ساختار ریزرشته‌ها است. سمومی که ذخیره مونومری اکتین را مختل می‌کنند برای مطالعه پویایی اکتین مناسبند. بعضی از قارچ‌ها و اسفنج‌ها سمومی را تولید می‌کنند که چرخه پلیمری شدن اکتین را هدف قرار می‌دهند و ینابراین برای سلول‌های جانوری سمی هستند. به عنوان مثال می‌توان از سیتوکالازین و لاترونکولین نام برد

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

کوتیکل

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده