اکتینومایکوزیس آپیکال

اکتینومایکوزیس آپیکال

اکتینومایکوزیس آپیکال (Apical Actinomycosis) یک عفونت مزمن نادر است که توسط گونه های Actinomyces و p.propionicum ایجاد می شود و با تشکیل آبسه ، فیبروز بافتی ، ضایعات و فیستول های دارای ترشحات چرکی حاوی گرانول گوگرد مشخص می شود. اکتینومایکوزیس آپیکال به عفونت داخل ریشه ای وابسته نیست و فقط توسط جراحی درمان می شود.

به دلیل اشکال متفاوت و غیر اختصاصی بودن ویژگی های بالینی آن ، به عنوان یک تشخیص چالش برانگیز در نظر گرفته شده است. اکتینومایکوزیس آپیکال یکی از نادرترین اشکال اکتینومیکوز است که در منطقه فک و صورت رخ می دهد. بروز آن به صورت فیستول با تخلیه مداوم و مکرر در ناحیه پریاپیکال می باشد

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

خون سازی

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

تمایز Differentiation

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده

فیبرونکتین Fibronectin

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده