انتقال FACE BOWبه انواع آرتيكولاتور

انتقال FACE BOWبه انواع آرتيكولاتور

فيس بو يا کمان صورتی وسيله‌ای است برای انتقال رابطه (موقعيت ) جمجمه به آرتيکولاتور که يکی از فاکتورهای موثر بر بالانس اکلوژن می باشد. 
داشتن فيس بو – ايربو برای مطبها و کلينيکهاي دندانپزشكي ضروری می باشد. اين کمان صورتی در ناحيه كنديل و هم در ناحيه حفره گوشي قابل تنظيم و قابل انتقال به انواع آرتيكولاتورهاي موجود مي باشد . 

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...