فروشگاه

الیگودنشیا Oligodontia

یک اختلال ژنتیکی نادر است که نشان دهنده عدم وجود مادرزادی بیش از شش دندان شیری، دائمی یا هر دو دندانی است. این معمولا بخشی از یک سندروم است

Oligodontia

دیدگاهتان را بنویسید