الاستاز

الاستاز

الاستاز (Elastase) یک گروه آنزیمی از دسته سرین پروتئاز‌ها است که پروتئین‌ها را تجزیه می‌کند. این آنزیم‌ها در انسان نیز یافت می شوند و عملکردی مشابه تریپسین داردند.

الاستاز الاستین را تجزیه می کند ، الیاف الاستیک که به همراه کلاژن خواص مکانیکی بافت همبند را تعیین می کنند.

نوتروفیل به وسیله الاستاز، پروتئین غشای خارجی A (OmpA) باکتری E. coli و سایر باکتریهای گرم منفی را تجزیه می کند. الاستاز همچنین نقش ایمونولوژیکی مهمی در از بین بردن عوامل بیماریزای شیگلا دارد. این امر از طریق قطع پیوندهای پپتیدی در پروتئینهای هدف انجام می شود.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

اتصال همی دسموزوم

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
57
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17