فروشگاه

الاستاز

الاستاز (Elastase) یک گروه آنزیمی از دسته سرین پروتئاز‌ها است که پروتئین‌ها را تجزیه می‌کند. این آنزیم‌ها در انسان نیز یافت می شوند و عملکردی مشابه تریپسین داردند.

الاستاز الاستین را تجزیه می کند ، الیاف الاستیک که به همراه کلاژن خواص مکانیکی بافت همبند را تعیین می کنند.

نوتروفیل به وسیله الاستاز، پروتئین غشای خارجی A (OmpA) باکتری E. coli و سایر باکتریهای گرم منفی را تجزیه می کند. الاستاز همچنین نقش ایمونولوژیکی مهمی در از بین بردن عوامل بیماریزای شیگلا دارد. این امر از طریق قطع پیوندهای پپتیدی در پروتئینهای هدف انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید