اسکالر داسی

اسکالر داسی

sickle scaler برای از بین بردن رسوب های زیاد در نواحی و سطوح فوقانی لثه مورد استفاده قرار می گیرند و ایده آل برای نواحی قدامی و نزدیک به مبداء می باشند..
ویژگی ها:
سایز های مختلف دارد، این وسیله لبه ها و سر بسیار تیزی دارند

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

سمنتیکل

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

فیبرونکتین Fibronectin

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده