استئواسکلروز Osteosclerosis

استئواسکلروز Osteosclerosis

استئواسکلروز نوعی اختلال است که با سخت شدن غیر طبیعی استخوان و افزایش تراکم استخوان مشخص می شود.

عمدتاً روی قسمت مدولار و یا قشر استخوان تأثیر می گذارد. رادیوگرافی ساده ابزاری با ارزش برای تشخیص و طبقه بندی اختلالات استئواسکلروز است.

این بیماری می تواند موضعی یا عمومی ظاهر شود. استئواسکلروز موضعی می تواند در اثر بیماری لگگ-کالو-پرتس ، بیماری سلول داسی و استئوآرتریت ایجاد شود.

استئواسکلروز را می توان مطابق با عامل ایجاد کننده به اکتسابی و وراثتی طبقه بندی کرد

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

میتوکندری

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده