ارتوکراتینیزه Orthokeratosis

ارتوکراتینیزه Orthokeratosis

هیپرکراتوز بدون پارکراتوز است. در این فرآیند یک لایه شاخی شبیه پوست در مخاط دهان ایجاد می شود و در این حالت سلولها در لایه شاخی فاقد هسته بوده و لایه دانه دار کاملا واضح و مشخص است.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

لیزوزوم

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اسپیکول spicule

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده