ارتوپنه

ارتوپنه

راست‌دَمی یا ارتوپنه (orthopnea) گونه‌ای بیماری تنفسی است که در آن بیمار در وضعیت قائم و نشسته بهتر می‌تواند تنفس کند و به عبارت دیگر در حالت درازکش دچار تنگی نفس می‌شود.

این حالت معمولاً در آسم قلبی دیده می‌شود و برای رهایی از آن باید ایستاد یا نشست.

سبب

در راست‌دمی قلب فرد به حدی نارساست که نمی‌تواند خون موجود در شش‌ها را تخلیه کند و فرد مجبور است با کمک گرفتن از نیروی جاذبه این کار را انجام دهد. به همین جهت بیماران مبتلا بهنارسایی قلب، هنگام خواب زیر سرشان دو یا چند بالش می‌گذارند. به عبارت دیگر وقتی این افراد دراز می‌کشند، ریه فرد در آب بدن غرق می‌شود و احساس خفگی به وی دست می‌دهد. در این صورت بیمار جهت تنفس راحت باید بنشیند.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

هایپرتلوریسم

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

لنفادنوپاتی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده