ادنتوکلاست odontoclast

ادنتوکلاست odontoclast

سلولی که مسئول تخریب و حذف عاج و سیمان است. آنها معمولاً مسئول تحلیل طبیعی ریشه های دندانهای شیری هستند. گاهی اوقات ممکن است از نظر آسیب شناسی ادنتوکلاست در ریشه های یک دندان دائمی وجود داشته باشد.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

متابولیسم Metabolism

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

سلول کشنده طبیعی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

استخوان پیشانی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده