فروشگاه

ادنتوکلاست odontoclast

سلولی که مسئول تخریب و حذف عاج و سیمان است. آنها معمولاً مسئول تحلیل طبیعی ریشه های دندانهای شیری هستند. گاهی اوقات ممکن است از نظر آسیب شناسی ادنتوکلاست در ریشه های یک دندان دائمی وجود داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید