فروشگاه

اباتمنت abutment

اباتمنت دندان دو یا چند عنصر را که در دندانپزشکی ترمیمی مورد استفاده قرار می گیرند به هم متصل می کند.

هنگامی که به بریج دندان اشاره می‌کنیم، دندان‌های پایه(اباتمنت ) دو دندان مجاور هستند که بریج را نگه می‌دارند، یا دندان‌هایی که از پروتز پارسیل حمایت می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید