فروشگاه

آگونیست Agonist

ماده‌ شیمیایی است که در یک سلول با اتصال به گیرنده‌های آن سلول باعث پاسخ و واکنش آن سلول می‌شود. آگونیست اغلب تقلیدکننده عمل یک ماده طبیعی در بدن است. در حالی که یک آگونیست باعث یک پاسخ و کنش در سلول می‌شود، آنتاگونیست با مسدود کردن محل اتصال مانع از اتصال و عمل آگونیست می‌گردد

انواع

گیرنده‌سلولی در بدن می‌تواند توسط یک ماده درون‌ساخت (مانند هورمون‌ها و انتقال دهنده‌های عصبی) یا یک ماده خارجی (مانند داروها یا مواد مخدر) فعال یا غیرفعال شود که این خود منجر به تحریک یا مهار یک واکنش بیولوژیکی خواهدشد.

آگونیست فیزیولوژیک (مانند آدرنالین) ماده‌ای است که باعث ایجاد پاسخ‌های یکسان در بدن شده، درحالی‌که ممکن است به همان گیرنده متصل نشود. آگونیست درون‌ساخت برای یک گیرنده خاص، یک ترکیب است که به‌طور طبیعی توسط بدن تولید شده‌است که با اتصال به آن گیرنده کنش خود را انجام می‌دهد. مثلاً ماده سروتونین یک آگونیست طبیعی برای گیرنده‌های سروتونین در سیستم سروتونرژیک است، و دوپامین آگونیست درون‌ساخت برای گیرنده دوپامین در سیستمدوپامینرژیک است.آگونیست می‌تواند فول‌آگونیست یا آگونیست ناقص باشد. فول‌آگونیست با افزایش غلظت پلاسمایی، باعث افزایش اثر بیولوژیک می‌شود درحالیکه آگونیست ناقص تا حدودی اثر بیولوژیک را افزایش می‌دهد و پس از آن افزایش در میزان آگونیست، افزایشی در میزان پاسخ زیستی نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *