آنژیوبلاست

آنژیوبلاست

آنژیوبلاست (یا سلول عروقی) قسمتی از بافت جنینی است که رگهای خونی از آن بوجود می آیند. رگهای خونی ابتدا در چندین ناحیه پراکنده ظاهر می شوند که همزمان بین آندودرم و مزودرم کیسه زرده ایجاد می شوند .

آنژیوبلاست یکی از دو سلول ایجاد شده از همانژیوبلاست است (دیگری سلول‌های بنیادی خون‌ساز )

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

آناکورزیس Anachoresis

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اسپیکول spicule

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده