آناکورزیس Anachoresis

آناکورزیس Anachoresis

آناكورز فرآيندي است كه طی آن ميكروارگانيسم ها از طریق خون يا لنف به ناحيه آسيب دیده و ملتهب منتقل مي شوند و وارد بافت آسيب ديده شده و تولید عفونت مي كنند.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

استئوبلاست

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده

گلوکونئوژنز

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده