آنابولیسم Anabolism

آنابولیسم Anabolism

فراگشت یا آنابولیسم(به انگلیسی: Anabolism) فرایندی شیمیایی است. فراگشت فرایندی سازنده در روند سوخت‌وساز بدن (دگرگشت) است که در آن انرژی صرف می‌شود تا مواد ساده‌تر مانند اسید آمینو ترکیب گردد و ترکیبات آلی پیچیده تر مانند زیمایه‌ها (آنزیم ها) و اسیدهای هسته‌ای ساخته شود. به فرایند وارونه آن یعنی ویرانسازی مولکولهای آلی پیچیده برای دریافت انرژی فروگشت (کاتابولیسم) می‌گویند

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

آدنیت Adenitis

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

Dentin dysplasia

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده