آمینوپترین

آمینوپترین

آمینوپترین (یا اسید 4-آمینوپتراکی)، 4-آمینو اسید فولیک، داروهای ضدویروسی است که با خواص سرکوب کننده ایمنی اغلب در شیمی درمانی استفاده می شود. آمینوپترین یک مشتق مصنوعی از پترین است. آمینوپترین به عنوان یک مهار کننده آنزیم با رقابت برای اتصال فلوئید آنزیم دی هیدروفلات ردوکتاز کار می کند. وابستگی اتصال آن به دی هیدروفلات ردوکتاز به طور موثر سنتز تتراهیدروفولات را متوقف می کند. این امر منجر به تخریب پیش سازهای نوکلئوتیدی و مهار DNA، RNA و سنتز پروتئین می شود.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

آلودینیا Allodynia

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

سوسپانسیون Suspension

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
57
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17