فروشگاه

آمبولی دیستال

تشکیل شدن لخته در عروق وریدی ديستال (Distal) شامل عروق ساق و عروق دیستال به زانو

دیدگاهتان را بنویسید