فروشگاه

آمبولیسم Embolism

آمبولیسم یعنی ساکن شدن یک آمبولی ،قطعه ای از مواد انسدادی ایجاد شده در داخل رگ های خونی است. آمبولی ممکن است یک لخته خون (ترومبوز)، یک چربی چربی (آمبولی بالایی)، یک حباب هوا یا دیگری گاز (آمبولیزه گاز) یا مواد خارجی باشد. آمبولی می تواند انسداد جریان خون در ناحیه آسیب دیده را به طور کامل ایجاد کند

دیدگاهتان را بنویسید