آدنیلات سیکلاز Adenylate cyclase

آدنیلات سیکلاز Adenylate cyclase

آدنیلات سیکلاز (انگلیسی: Adenylate cyclase or Adenylyl cyclase) آنزیم بسیار مهمی است که آدنوزین تری‌فسفات را به آدنوزین مونوفسفات حلقه‌ای تبدیل می‌کند. این آنزیم نقش بسیار مهمی در تنظیم متابولیسم سلولی دارد و از گروه لیاز‌ها است.آدنوزین مونوفسفات حلقه‌ای یک پیام‌رسان ثانویه بسیار مهم در بسیاری از واکنشهای سلولی می‌باشد.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

سیاهرگ پورت

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

ریزرشته

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
57
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17