فروشگاه

stromal cells استروما سلول

سلولهای استروما سلولهای بافت همبند هر اندام هستند آنها گونه ای از سلولهای مزنشیمال هستند، به عنوان مثال در مخاط رحم (آندومتر) ، پروستات ، مغز استخوان ، غدد لنفاوی و تخمدان و … سلولهایی هستند که سلولهای پارانشیمی آن اندام را پشتیبانی می کنند. متداول ترین سلولهای استرومائی شامل فیبروبلاست و پریسیت است.

Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotent stromal cells that can differentiate into a variety of cell types, including osteoblasts (bone cells), chondrocytes (cartilage cells), myocytes (muscle cells) and adipocytes (fat cells which give rise to marrow adipose tissue)
سلولهای بنیادی مزانشیمی یا سلولهای استرومایی متمایز شونده هستند (MSCs) که می توانند در انواع مختلف سلول از جمله استئوبلاستها (سلولهای استخوانی) ، سلولهای غضروفی (سلولهای غضروفی) ، میوسیتها (سلولهای ماهیچه ای) و سلولهای چربی متمایز شوند.

تعامل بین سلولهای استروما و سلولهای توموری شناخته شده است که نقش مهمی در رشد و پیشرفت سرطان دارد. علاوه بر این ، با تنظیم شبکه های سیتوکین محلی (به عنوان مثال M-CSF ، [2] LIF [3]) ، سلول های استرومای مغز استخوان در فرآیندهای التهابی درگیر هستند.

سلولهای استرومائی (در لایه درم) در مجاورت اپیدرم (لایه بالای پوست) عوامل رشدی را تقویت می کنند که باعث تقسیم سلولی می شوند. این باعث می شود که اپیدرم از پایین بازسازی گردد در حالی که لایه بالایی سلول های اپیدرم دائماً از بدن خارج می شوند.

علاوه بر این ، سلولهای استرومی در پاسخهای التهابی و کنترل میزان تجمع سلولها در ناحیه ملتهب بافت نقش دارند. برخی از انواع سرطانهای پوستی (سرطان سلول های پایه) نمی توانند در بدن گسترش یابند زیرا سلولهای سرطانی برای ادامه تقسیم خود به سلولهای استرومای نزدیک احتیاج دارند.

Msc inflamation

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.