فروشگاه

دانلود نرم افزار A.D.A.M. Interactive Anatomy

این نرم افزار جهت آموزش آناتومی بدن انسان طراحی شده و آناتومی کامل بدن انسان در این نرم افزار گنجانده شده و قابلیت نمایش تمام جزئیات آناتومی انسان مانند اعصاب ، ماهیچه ها ، ارگانهای ...

درد بعد از عصب کشی دندان

بافت دندان شامل دو بخش بافت سخت و نرم می باشد بافت سخت شامل ریشه دندان و تاج دندان است و بافت نرم شامل اعصاب و مویرگهای درون کانل و پالپ دندان می باشد هنگامی ...

تراگذری دیاپدز   diapedesis

به فرایند عبور گویچه‌های سفید خون از دیوارهٔ مویرگ به محیط پیرامون، تَراگُذری یا دیاپدز (diapedesis) می‌گویند. در این فرایند، گروهی از گلبول‌های سفید از منافذ بین سلولی دیوارهٔ مویرگ‌ها عبور می‌کنند تا به محل ...

سرویکال برن اوت Cervical Burnout

سرویکال برن اوت یک رادیولوسنسی آشکار است که دقیقاً در زیر محل اتصال CE (مینای دندان و گردن دندان) روی ریشه وجود دارد. دلیل آن تغییرات آناتومیکی (تشکیل ریشه مقعر در خلف) یا شکاف بین ...

لاین آنگل line angle

یک لاین آنگل از اتصال دو سطح تشکیل می شود و نام خود را از ترکیب دو سطحی که به هم می پیوندند گرفته است. به عنوان مثال، در دندان قدامی، به محل اتصال سطوح ...

بیلدآپ دندان Building up teeth

موارد زیادی وجود دارد که می تواند منجر به از دست دادن بخش های بزرگی از دندان شما شود، از جمله پوسیدگی، شکستگی، از بین رفتن پرکردگی و موارد دیگر. در بسیاری از موارد، از ...

میله مینا Enamel rod

میله مینا واحد اصلی تشکیل دهنده مینای دندان است. یک میله مینای دندان با عرض 4 میکرومتر تا ارتفاع 8 میکرومتر، توده ای محکم و بسیار سازمان یافته از کریستال های هیدروکسی آپاتیت است که ...