فروشگاه

harvold analysis هارولد

این تجزیه و تحلیل توسط Egil Peter Harvold در سال 1974 تهیه شده است. این تجزیه و تحلیل استانداردهای لازم را برای اندازه گیری فک بالا و فک ایجاد کرده است. تفاوت اندازه ، ناسازگاری بین فک بالا و پایین را توصیف می کند. در این تجزیه و تحلیل مکان و موقعیت دندان ها مورد توجه قرار نمی گیرد.

اندازه فک بالا از مرز خلفی کندیل فک پایین (Co) تا ANS اندازه گیری می شود.اندازه فک پایین از مرز خلفی کندیل فک پایین (Co) تا Pogonion اندازه گیری می شود. این تجزیه و تحلیل همچنین به ارتفاع پایین صورت که از ANS بالایی تا منتون است نگاه می کند

The cephalometric landmarks and definitions (Harvold): 1. Angle of convexity (nasion-anterior nasal spine flat and the anterior nasal spine-pogonion flat); 2.Interincisal angle (axial axes of the incisors superior and inferior); 3. Occlusal plane to the radicular maxillomandibular plane (occlusal plane and the radicular plane); 4. Maxillary position (the distance in millimeters between the condilion point to the anterior nasal spine point); 5. Mandible position (distance that exists between the condilion and pogonion points); 6. Maxillomandibular difference (obtained reducing the length of the condilion-anterior nasal spine of the length condilionpogonion); and 7. Anterior lower facial high (the distance measured in millimeters of the anterior nasal spine to gnation)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *