فروشگاه

کروماتین (Chromatin)

در هنگامی که یاخته ها در حال تقسیم شدن نیستند، فامینک های آن‌ها به صورت رشته‌های نازک و نامنظمی در هسته دیده می‌شود که به آن فامینه ((کروماتین)) گفته می‌شود.کروماتین جنسی یا جسم بار عبارت است از یک جسم کوچک کروماتینی که در مجاورت هسته ...

آدنوزین تری‌فسفات

آدنوزین تری فسفات(Adenosine triphosphate)  یا (ATP)، نوکلئوتیدی است که در سلولها به عنوان حامل انرژی بکار می‌رود. آدنوزین فسفات که ترکیب شیمیایی خاصی است، در تمام جانداران برای تبدیل انرژی به کار می‌رود. آدنوزین تری فسفات با انتقال انرژی خود به مولکولهای دیگر، ...

آدنوزین مونوفسفات

آدنوزین مونوفسفات (Adenosine monophosphate) با فرمول شیمیایی C۱۰H۱۴N۵O۷P دارای جرم مولی آن ۳۴۷٫۲۲ g/mol می‌باشد. آدنوزین تری فسفات یا (ATP)، نوکلئوتیدی است که در سلولها به عنوان حامل انرژی بکار می‌رود. آدنوزین تری فسفات با انتقال انرژیش به مولکولهای دیگر، گروه انتهایی فسفات خود را از دست ...

آدنوزین دی‌فسفات

آدنوزین دی فسفات ( Adenosine diphosphate) با فرمول شیمیایی C۱۰H۱۵N۵O۱۰P۲ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۶۰۲۲ و جرم مولی ۴۲۷٫۲۰۱ می‌باشد. آدنوزین تری فسفات یا (ATP)، نوکلئوتیدی است که در سلولها به عنوان حامل انرژی بکار می‌رود. آدنوزین تری فسفات با انتقال انرژی اش به مولکولهای دیگر، گروه انتهایی فسفات خود ...

نوکلئوتید

نوکلئوتیدها (Nucleotide) مولکول‌های ترکیب‌های آلی (ارگانیک) هستند که مونومر (تکپار) و یا پیش‌واحد اسیدهای نوکلئیک به حساب می‌آیند مانند؛ (دی‌ان‌ای DNA) (اسید دئوکسی ریبونوکلئیک)، و (آران‌ای RNA) (اسید ریبونوکلئیک). بلوک‌هایی که ساختمان اسیدهای نوکلئیک را می‌سازند؛ همان نوکلئوتیدها، خود از یک باز نیتروژنی، یک قند ...

اسید نوکلئیک

اسید نوکلئیک (به انگلیسی: Nucleic acid) به زنجیره‌های طویل مولکولی دو یا یک رشته ای که از به هم پیوستن تعداد زیادی نوکلئوتید تشکیل شده‌است گفته می‌شود. اسیدهای نوکلئیک در همه جانداران یافت می‌شوند. اسیدهای ...

نشانگان اهلرز-دنلوس

نشانگان اهلرز-دنلوس ( Ehlers–Danlos syndrome) گروهی از اختلالات ارثی نادر و ناهمگون بافت همبند هستند که در آن نقائص ژنتیکی موجب بروز مشکلاتی در تولید، ساختمان یا پروسس کلاژن می‌شود. این اختلالات با افزایش محدودهٔ ...

پیری زودرس یا پروگریا Progeria

همچنین با عنوان سندرم هاچینسون-گیلفورد پروگریا و سندرم هاچینسون-گیلفورد نیز شناخته می‌شود یک وضعیت بسیار نادر ژنتیکی است که در آن علائم و نشانه‌های پیری و کهولت در سنین بسیار کم تجلی می‌نمایند. میزان بروز این اختلال بسیار کم است و ...

آنکوژن Oncogene

انکوژن‌ها یا ژن‌های تومورزا ژن‌های تغییر یافته‌ای هستند که در حالت عادی پروتئین‌هایی را، که در کنترل رشد و تکثیر سلول‌ها نقش دارند، بیان می‌کنند. این ژن‌ها در حالت عادی پروتوانکوژن نامیده می‌شوند. ولی در صورت بروز جهش در پروتوانکوژن‌ها، آن‌ها به انکوژن‌ها تبدیل می‌شوند. ...

سندرم کروزون (Crouzon syndrome)

سندرم کروزون در اثر متصل شدن زود هنگام استخوان‌های جمجمه به وجود می‌آید؛ در شایع‌ترین نشانه های بیماری درزهای جمجمه بسته شده و چهره از حالت طبیعی خود خارج می‌شود، این اتفاق سبب بروز علائمی ...