فروشگاه

اعصاب کرانیال

تعداد اعصاب مغزی دوازده جفت است که به ترتیب عبارتنداز: عصب بویاییعصب بیناییعصب حرکتی چشمیعصب قرقره‌ایعصب سه قلو یا سه شاخهعصب ابدوسنسعصب چهره‌ایعصب دهلیزی حلزونیعصب زبانی حلقیعصب واگعصب فرعیعصب زیرزبانیعصب بویایی (زوج یکم) و بینایی ...

حمله وازوواگال

حمله وازوواگال یا پاسخ وازوواگال (Reflex syncope) که (سنکوپ هوش‌بر و سنکوپ نوروکاردیوژنیک نیز نامیده می‌شود) نوعی ضعف است که در نتیجهٔ تحریک عصب واگ ایجاد می‌شود و هنگامی که به سنکوپ یا «غش» منجر ...

عصب واگ

عصب واگ (Vagus nerve) یا واگوس(پنوموگاستریک، به معنی ِ ریوی-هضمی) طولانی‌ترین عصب مغزی و دهمین زوج اعصاب مغزی از ۱۲ جفت عصب مغز است که در بلعیدن غذا، صحبت کردن، فعالیت‌های پاراسمپاتیک و هاضمه نقش ...

اپاندیم

پوشش درونی بطن‌های مغز و مجرای مرکزی نخاع را اپاندیم (Ependyma) یا اپاندیموسیت (Ependymocyte) یا سلول‌های اپاندیمی می‌گویند. اپاندیم‌ها از جمله سلول‌های گلیال در دستگاه عصبی مرکزی هستند. این سلول‌های در بافت پوششی که حفره‌های ...

یاخته‌های میکروگلیال

میکروگلیا (Microglia) یا ریزپی‌بان‌ها یاخته‌هایی کوچک و غیرعصبی و میان‌بافتی با منشأ میان‌پوستی هستند که بخشی از ساختار حمایتی دستگاه عصبی مرکزی را تشکیل می‌دهد. میکروگلیا ۵ تا ۲۰ درصد کل جمعیت سلول‌های گلیایی را ...

مغز

مغز (Brain) یکی از حسّاس‌ترین و پیچیده‌ترین اعضای بدن در همه مهره داران و بیشتر بی‌مهرگان است که در برخی گونه‌ها ۲ درصد از وزن بدن جان‌دار را تشکیل می‌دهد. در انسان حدود ۲۰ تا ...

یاخته گلیال

نوروگلیا ها یا پی‌بان‌ها (Glia) یا پی‌چسب‌ها یا یاخته‌های گلیال، یاخته‌های پشتیبان دستگاه عصبی هستند که وظیفه حمایت از یاخته‌های عصبی را بر عهده دارند. پیبان‌ها سیستم عصبی مرکزی را به هم پیوند داده و ...

آستروسیتها

آستروسیت (astrocyte) یا آستروگلیا یا اختریاخته، یاخته‌ای گلیایی (پی‌بانی) و ستاره‌شکل است که تغذیه و حفاظت یاخته‌های عصبی را بر عهده دارد. آستروسیت‌ها سلول‌های گلیای ستاره‌ شکل در مغز و طناب نخاعی می‌باشند. آستروسیت‌ها بیشترین ...

الیگودندروسیتها

یاختهٔ کم‌شاخه یا الیگودندروسیت (oligodendrocyte) یا الیگودندروگلیا، یاختهٔ تولید کنندهٔ میلین در دستگاه عصبی مرکزی است. یاختهٔ کم‌شاخه یکی از انواع سلول‌های گلیال است دارای زوایدی است که به کمک آنها به نورون‌های اطراف چنگ ...

اعصاب مغزی

اعصاب مغزی یا جمجمه‌ای (Cranial nerves) قسمتی از دستگاه عصبی محیطی هستند که از هسته‌های ساقه مغز منشاء می‌گیرند (به جز عصب بویایی و بینایی). تعداد اعصاب مغزی، دوازده جفت است. به غیر از اعصاب ...