فروشگاه

پارانویا

بدگمانی، پارانویا ( Paranoia) در تعریف عام آن، غریزه یا فرایندی از فکر است که تحت تأثیر اضطراب یا ترس به حالتی غیرمنطقی و وهم آلود در می‌آید.افراد پارانوئید معمولاً فکر می‌کنند که دیگران برای ...

اختلال اضطراب منتشر (فراگیر)

اختلال اضطراب منتشر (Generalized Anxiety Disorder GAD)، نوعی اختلال اضطرابی است که به صورت نگرانی بیش از اندازه و نامعقول در مورد اتفاقات و فعالیت‌های روزمره تعریف می‌شود. اختلال اضطراب منتشر بر خلاف حمله پانیک ...

حمله پانیک

وحشت‌زدگی یا حمله پانیک (به انگلیسی: Panic attack) نوعی وضعیت روانی از گروه اختلالات اضطرابی است که با هجوم ناگهانیِ وحشت به بیمار و ترس شخص از وقوع مجدد آن‌ها مشخص می‌شود. این حملات که ...