فروشگاه

سرویکال برن اوت Cervical Burnout

سرویکال برن اوت یک رادیولوسنسی آشکار است که دقیقاً در زیر محل اتصال CE (مینای دندان و گردن دندان) روی ریشه وجود دارد. دلیل آن تغییرات آناتومیکی (تشکیل ریشه مقعر در خلف) یا شکاف بین ...

انواع رادیوگرافی دندانپزشکی

رادیوگرافی داخل دهانی رادیوگرافی های داخل دهانی رایج ترین نوع هستند و سطح بالایی از جزئیات را نمایش می دهند. کاربردها: – تشخیص پوسیدگی– مشاهده ریشه دندان– بررسی سلامت قسمت استخوانی اطراف دندان– مشاهده وضعیت دندان در ...

رادیوگرافی اکلوزال (Occlusal) نشان دهنده سطح اکلوزال دندان ها

این رادیوگرافی از رادیوگرافی های معمول دیگر بزرگتر است و رشد و جایگاه دندان های کودکان را نشان می دهد. هر رادیوگرافی تقریباً تمام طاق فک بالا و یا پائین را نشان می دهد.

رادیوگرافی پری اپیکال (Periapical)

تنها یک یا دو دندان را در آن واحد نشان می دهد. رادیوگرافی پری اپیکال شبیه به رادیوگرافی بایت وینگ است، با این تفاوت که این رادیوگرافی ارتفاع کامل هر دندان از تاج تا ریشه ...

رادیوگرافی پانورامیک (Panoramic)

رادیوگرافی پانورامیک که به اختصار PAN, DPR, OPT یا OPG نیز نامیده می‌شود، رادیوگرافی تمام محوطه دهان را در یک تصویر نمایش می دهد و شامل تمام دندان ها در فک بالا و پائین می ...

رادیوگرافی سفالومتری Cephalometry

رادیوگرافی سفالومتری از روش های عکسبرداری میباشد که پزشک برای اندازه گیری جمجمه، دندان و همچنین فک بیمار آنرا تجویز میکند. در روش رادیوگرافی سفالومتری که ارتباط بین استخوان ها و نسج نرم مشخص میشود ...

Bitewings رادیوگرافی بایت وینگ

 در روش رادیوگرافی بایت وینگ پزشک از هر سمت صورت بیمار یک یا دوبار تصویربرداری میکند. در هر بار تصویر برداری از روش رادیوگرافی بایت وینگ تعداد دندان های موجود در هر طرف صورت که ...

CBCT – مقطع‌نگاری رایانه‌ای با اشعه مخروطی Cone beam computed tomography یا Cone Beam-CT

نوعی مقطع‌نگاری رایانه‌ای است منبع پرتوهای ایکس این سیستم‌ها حین تشعشع خود حرکت می‌کنند. توموگرافی کامپیوتری با پرتو دندان مخروطی (CT) نوع خاصی از دستگاه X-ray است که در مواقعی که یک اشعه X دندانپزشکی سنتی کافی ...