فروشگاه

فلاری آپ

فلاری آپ (flare–up) به عنوان وقوع درد شدید و تورم پس از درمان اندودنتیک تعریف شده و نیاز به ویزیت غیر منظم و درمان فعال دارد. فلاری آپ یک عارضه شناخته شده است که هم ...

بیوفیلم

زیست لایه یا بیوفیلم ( Biofilm) اجتماعی از سلولهای میکروارگانیسمی است که به یک سطح متصل شده‌اند و توسط مواد پلی‌مری خارج سلولی پوشیده شده‌اند. گاهی زیست لایه را می‌توان به عنوان استراتژی دانست که ...

اکتینومایکوزیس آپیکال

اکتینومایکوزیس آپیکال (Apical Actinomycosis) یک عفونت مزمن نادر است که توسط گونه های Actinomyces و p.propionicum ایجاد می شود و با تشکیل آبسه ، فیبروز بافتی ، ضایعات و فیستول های دارای ترشحات چرکی حاوی ...

عصب‌کشی RCT

عصب‌کشی ( Endodontic therapy) یا درمان کانال ریشه ( Root canal therapy) معالجه مجرای ریشه دندان (پالپ) است. عصب کشی اعمالی است که در طی آن مواد عفونی و عصب موجود در مغز دندان برداشته ...

وایتال پالپ تراپی

Vital pulp therapy (VPT) یک روش درمان کانال ریشه (RC) است . VPT یک روش ترمیمی دندان است که با هدف درمان دندانها بدون برداشتن کامل پالپ دندان به خطر افتاده انجام می شود. در ...

عاج سیالوپروتئین

عاج سیالوپروتئین (DSP) پروتئین ماتریکس خارج سلولی عاج است و یکی از دو پروتئین است که با تقسیم عاج سیالیوفسفوپروتئین (DSPP) تولید می شود این ماده در تنظیم سلولهای مزانشیمی دندان و تشکیل عاج از ...

آبسه دندان

آبسه دندان یا آبسه‌ پری‌آپیکال (periapical abscess) چرک‌هایی است که در ریشه دندان جمع شده و باعث عفونی شدن آن می‌شود و ممکن است در صورت درمان نشدن به موقع می‌تواند به تدریج به فضاهای عمقی مانند فضاهای ...