فروشگاه

دنتین انامل جانکشن Dentino-Enamel-Junction (DEJ)

DEJ مرز بین مینا و عاج زیرین است (محل اتصال مینا و عاج) که ساختار جامد دندان را تشکیل می دهد. همچنین به عنوان محل اتصال آملو-عاجی، یا ADJ شناخته می شود. تصور می‌شود که ...

لاین آنگل line angle

یک لاین آنگل از اتصال دو سطح تشکیل می شود و نام خود را از ترکیب دو سطحی که به هم می پیوندند گرفته است. به عنوان مثال، در دندان قدامی، به محل اتصال سطوح ...

میله مینا Enamel rod

میله مینا واحد اصلی تشکیل دهنده مینای دندان است. یک میله مینای دندان با عرض 4 میکرومتر تا ارتفاع 8 میکرومتر، توده ای محکم و بسیار سازمان یافته از کریستال های هیدروکسی آپاتیت است که ...

منشورهای مینایی enamel prism

تشکیل مینای دندان با ترشح ماتریکس مینا شروع می شود. این فرآیند ترشحی شبیه سلول غددی اکرین (Eccrine sweat glands) است: در شبکه آندوپلاسمی ، آملوبلاست‌ها، پروتئین‌های ماتریکس مینای دندان را سنتز میکنند و در ...

شاخکهای پالپ pulp horn

شاخکهای پالپ ، برجستگیهای موئی شکلی از اطاق پالپ هستند که در محیط تاج جدا شده و شکل آن از برجستگی ها و فرورفتگی های تاج دندان پیروی می کند. این برجستگیها از شکل کاسپ ...

دندان شیری و دائمی

دندان شیری (Deciduous Tooth) تعداد دندان های شیری ۲۰ عدد (۱۰ عدد در هر فک) می‌باشند که در نیمه هر فک دو دندان پیشین، یک دندان نیش، دو دندان آسیای کوچک قرار گرفته است. تکامل دندان های شیری ...

استخوان کامی

استخوان کامی یا استخوان پالاتین (Palatine bone) یکی از استخوان‌های جفت و باز و قرینه صورت است که با سطح تحتانی فک بالا در دهان قسمت کام سخت را تشکیل می‌دهد. استخوان کامی در پشت ...

اعصاب و خون رسانی زبان

زبان یک عضو عضلانی از حفره دهان است و یک دستگاه گوارش جانبی در سیستم گوارش است و کارکردهای بسیاری دارد که مهمترین آنها حس طعم ، بلع ، گفتار و پاکسازی حفره دهان است. ...

مینای دندان

مینای دندان ( Tooth Enamel) رویی‌ترین قسمت دندان در کالبد دندان انسان است؛ همچنین سخت‌ترین عضو بدن از لحاظ استحکام می‌باشد و به عنوان یک پوشش کل تاج دندان را می‌پوشاند و در واقع چیزی ...

اپیتلیوم مینای داخلی

اپیتلیوم مینای داخلی(inner enamel epithelium) ، که به عنوان اپیتلیوم مینای داخلی (internal enamel epithelium) نیز شناخته می شود ، لایه ای از سلولهای استوانه ای است که در لبه نزدیک پاپیلای دندانی ارگان مینای ...