فروشگاه

درد بعد از عصب کشی دندان

بافت دندان شامل دو بخش بافت سخت و نرم می باشد بافت سخت شامل ریشه دندان و تاج دندان است و بافت نرم شامل اعصاب و مویرگهای درون کانل و پالپ دندان می باشد هنگامی ...

دنتین انامل جانکشن Dentino-Enamel-Junction (DEJ)

DEJ مرز بین مینا و عاج زیرین است (محل اتصال مینا و عاج) که ساختار جامد دندان را تشکیل می دهد. همچنین به عنوان محل اتصال آملو-عاجی، یا ADJ شناخته می شود. تصور می‌شود که ...

سرویکال برن اوت Cervical Burnout

سرویکال برن اوت یک رادیولوسنسی آشکار است که دقیقاً در زیر محل اتصال CE (مینای دندان و گردن دندان) روی ریشه وجود دارد. دلیل آن تغییرات آناتومیکی (تشکیل ریشه مقعر در خلف) یا شکاف بین ...

لاین آنگل line angle

یک لاین آنگل از اتصال دو سطح تشکیل می شود و نام خود را از ترکیب دو سطحی که به هم می پیوندند گرفته است. به عنوان مثال، در دندان قدامی، به محل اتصال سطوح ...

بیلدآپ دندان Building up teeth

موارد زیادی وجود دارد که می تواند منجر به از دست دادن بخش های بزرگی از دندان شما شود، از جمله پوسیدگی، شکستگی، از بین رفتن پرکردگی و موارد دیگر. در بسیاری از موارد، از ...

میله مینا Enamel rod

میله مینا واحد اصلی تشکیل دهنده مینای دندان است. یک میله مینای دندان با عرض 4 میکرومتر تا ارتفاع 8 میکرومتر، توده ای محکم و بسیار سازمان یافته از کریستال های هیدروکسی آپاتیت است که ...

منشورهای مینایی enamel prism

تشکیل مینای دندان با ترشح ماتریکس مینا شروع می شود. این فرآیند ترشحی شبیه سلول غددی اکرین (Eccrine sweat glands) است: در شبکه آندوپلاسمی ، آملوبلاست‌ها، پروتئین‌های ماتریکس مینای دندان را سنتز میکنند و در ...

آمالگام بلو آمالگام تتو Amalgam tattoo

آمالگام بلو یک ناحیه خاکستری، آبی یا سیاه رنگ بر روی غشاهای مخاطی دهان، به طور معمول روی لثه های فک پایین است. این یک ضایعه ناشی از ورود آمالگام دندان به بافت نرم است. ...

شاخکهای پالپ pulp horn

شاخکهای پالپ ، برجستگیهای موئی شکلی از اطاق پالپ هستند که در محیط تاج جدا شده و شکل آن از برجستگی ها و فرورفتگی های تاج دندان پیروی می کند. این برجستگیها از شکل کاسپ ...