فروشگاه

ملانوما – Melanoma

به تومور با منشا سلول‌های ملانین‌دار گویند. این تومور بدخیم اصولاً یک تومور پوستی است. این نوع سرطان به سرعت می‌تواند در بدن گسترش پیدا کند. عامل خطر ملانوما وجود این بیماری در دیگر اعضای خانواده، خال زیاد، و کارکرد ضعیف دستگاه ...

حمله وازوواگال

حمله وازوواگال یا پاسخ وازوواگال (Reflex syncope) که (سنکوپ هوش‌بر و سنکوپ نوروکاردیوژنیک نیز نامیده می‌شود) نوعی ضعف است که در نتیجهٔ تحریک عصب واگ ایجاد می‌شود و هنگامی که به سنکوپ یا «غش» منجر ...

ترومبوزیس

ترومبوس (Thrombosis) به موقعیتی گفته می‌شود که یک لخته در داخل عروق سالم تحت شرایطی خاص ایجاد شود که می‌تواند مانع جریان خون در عروق شود. اگر این لخته یا تکه‌ای از آن در بدن ...

هموراژی

خونریزی یا هموراژی( Haemorrhage، Bleeding) به از دست دادن خون یا خروج خون از دستگاه گردش خون گفته می‌شود. خونریزی می‌تواند داخلی، داخل بدن، رخ دهد که به صورت خروج خون از رگ‌های داخلی است ...

گرانولوسیتوپنی

گرانولوسیتوپنی (granulocytopenia) به عنوان کاهش گرانولوسیتهای خون محیطی زیر حد پایین تر از حد طبیعی تعریف شده است. بیماران مبتلا به گرانولوسیتوپنی شدید – گرانولوسیت 109 l 0.5 / در لیتر در خون محیطی دارند

لنفوپنی

لنفوپنی یا لنفوسیتوپنی (Lymphocytopenia) پایین رفتن تعداد لنفوسیتهای در گردش خون است. اغلب در این وضعیت تعداد لنفوسیت پایینتر از ۲۵۰۰ لنفوسیت در هر میکرولیتر(LCM) است.کاهش تعداد گلبولهای سفید را لکوپنی مینامند.

نشانگان اهلرز-دنلوس

نشانگان اهلرز-دنلوس ( Ehlers–Danlos syndrome) گروهی از اختلالات ارثی نادر و ناهمگون بافت همبند هستند که در آن نقائص ژنتیکی موجب بروز مشکلاتی در تولید، ساختمان یا پروسس کلاژن می‌شود. این اختلالات با افزایش محدودهٔ ...

اریتما

اریتِما ( Erythema) در پزشکی سرخ شدن پوست به سبب هیپرامی (پرخونی) در مویرگ‌های موجود لایه‌های زیرین گفته می‌شود. اریتما در پی تروما٬ عفونت یا التهاب ظاهر می‌گردد. اریتما را نباید با قرمز شدن عصبی ...

نوتروپنی

نوتروپنی (Neutropenia)، یک نارسایی ایمنی ناشی از نقص نوتروفیل است. تعداد نوتروفیل کمتر از ۱۵۰۰ در میلی مترمکعب غیرطبیعی است، که در نتیجه کاهش تولید نوتروفیل یا افزایش تخریب این سلول‌ها حادث می‌شود. وجود نوتروفیل‌ها ...