فروشگاه

میوزین

میوزینها (Myosin) خانواده‌ای از موتورپروتئین‌ها هستند که با رشته‌های اکتین درپیوسته هستند و با بکاربردن ای تی پی بر روی اکتین حرکت می‌کند. خانواده می‌وزین‌ها دربرگیرنده می‌وزین‌های گوناگونی هستند که هر یک کارکرد ویژه‌ای دارند و در یاخته‌های ویژه‌ای بیان می‌شوند. برای نمونه، ...

اکتین

اکتین (Actin) نوعی پروتئین کروی است که در همهٔ یاخته‌های یوکاریوتی یافت می‌شود مانند ریزرشته‌ها. در سلولهای ماهیچه ای نیز یافت می‌شود. اکتین پروتئین سازندهٔ ساختار ریزرشته‌ها است. سمومی که ذخیره مونومری اکتین را مختل می‌کنند برای مطالعه پویایی اکتین مناسبند. بعضی از ...

تایتین

تایتین ( Titin) که با عنوان کانِکتین هم شناخته می‌شود، نام یک پروتئین در انسان است که توسط ژن «TTN» کد می‌شود. این پروتئین بسیار بزرگ، بیش از ۱ میکرون طول دارد و همچون یک «فنر ملکولی» عمل می‌کند و سبب می‌شود ماهیچه‌های بدن انسان ...

سارکومر Sarcomere

هر میوسیت (سلول عضلانی) یا تار یا میون شامل میوفیبریل (تارچه) هاست که زنجیره‌های بسیار طولانی از سارکومرها هستند.سارکومرها واحدهای انقباضی سلول می‌باشند. یک سلول از عضله دو سر بازو (یک نوع عضله اسکلتی یا مخطط) ۱۰۰٬۰۰۰ سارکومر ...

میوسیت Myocyte

یاخته ماهیچه‌ای (میوسیت) نوعی یاخته موجود در بافت ماهیچه‌ای است. یاخته‌های ماهیچه‌ای طی فرایندی به نام ماهیچه‌زایی از یاخته‌هایی به نام جوانه‌ماهیچه (Myoblast) پدید می‌آیند. شکل‌های تخصص یافته‌ای از یاخته‌های ماهیچه‌ای وجود دارد: یاخته‌های ماهیچه‌ای قلبی، یاخته‌های ماهیچه‌ای اسکلتی، و یاخته‌های ماهیچه‌ای صاف. یاخته ...

سارکوپلاسم

سارکوپلاسم (نام علمی: Sarcoplasm) به سیتوپلاسم سلولهای عضلانی گفته می‌شود. معمولاً سارکوپلاسم مملو از گلیکوژن، میوگلوبین و اکسیژن است. سطح کلسیم سارکوپلاسم در انقباض فیبرهای عضلانی بسیار مهم است.تارچه یا میوفیبریل‌ها در سارکوپلاسم وجود دارند.

رشته ماهیچه‌ای Myofilament

سارکوپلاسم (sarcoplasm) که در واقع سیتوپلاسم فیبرهای عضلانی است با میوفیبریل‌ها، که رشته‌های طویل پروتئینی متشکل از میوفیلامان‌ها (Myofilaments) هستند پر شده‌است. سه نوع میوفیلامان وجود دارد: رشته‌های ضخیم که از مولکول‌های پروتئینی به نام میوزین تشکیل ...

میوفیبریل

تارچه یا میوفیبریل مجموعه رشته های استوانه‌ای هستند. آنها در درون یاخته‌های ماهیچه‌ای یافت می‌شوند. آنها بسته‌هایی رشته‌ای هستند که از ابتدای یاخته تا انتهای آن کشیده شده‌اند و در هر سر به پوسته یاخته متصل شده‌اند. ساختمان هر تارچه از توالی تعدادی سارکومر درست شده‌است. ...