فروشگاه

تراگذری دیاپدز   diapedesis

به فرایند عبور گویچه‌های سفید خون از دیوارهٔ مویرگ به محیط پیرامون، تَراگُذری یا دیاپدز (diapedesis) می‌گویند. در این فرایند، گروهی از گلبول‌های سفید از منافذ بین سلولی دیوارهٔ مویرگ‌ها عبور می‌کنند تا به محل ...

میوزین

میوزینها (Myosin) خانواده‌ای از موتورپروتئین‌ها هستند که با رشته‌های اکتین درپیوسته هستند و با بکاربردن ای تی پی بر روی اکتین حرکت می‌کند. خانواده می‌وزین‌ها دربرگیرنده می‌وزین‌های گوناگونی هستند که هر یک کارکرد ویژه‌ای دارند و در یاخته‌های ویژه‌ای بیان می‌شوند. برای نمونه، ...

اکتین

اکتین (Actin) نوعی پروتئین کروی است که در همهٔ یاخته‌های یوکاریوتی یافت می‌شود مانند ریزرشته‌ها. در سلولهای ماهیچه ای نیز یافت می‌شود. اکتین پروتئین سازندهٔ ساختار ریزرشته‌ها است. سمومی که ذخیره مونومری اکتین را مختل می‌کنند برای مطالعه پویایی اکتین مناسبند. بعضی از ...

ریزرشته

ریزرشته‌ها (Microfilament) یا رشته‌های اکتین، باریکترین رشته‌های چارچوب سلول هستند. ریزرشته‌ها از پلیمر ها خطی پروتئینی به نام اکتین ساخته شده‌اند که بسیار خمش‌پذیر و نسبتاً سخت و نیرومند می‌باشند

تایتین

تایتین ( Titin) که با عنوان کانِکتین هم شناخته می‌شود، نام یک پروتئین در انسان است که توسط ژن «TTN» کد می‌شود. این پروتئین بسیار بزرگ، بیش از ۱ میکرون طول دارد و همچون یک «فنر ملکولی» عمل می‌کند و سبب می‌شود ماهیچه‌های بدن انسان ...

سارکومر Sarcomere

هر میوسیت (سلول عضلانی) یا تار یا میون شامل میوفیبریل (تارچه) هاست که زنجیره‌های بسیار طولانی از سارکومرها هستند.سارکومرها واحدهای انقباضی سلول می‌باشند. یک سلول از عضله دو سر بازو (یک نوع عضله اسکلتی یا مخطط) ۱۰۰٬۰۰۰ سارکومر ...

میوسیت Myocyte

یاخته ماهیچه‌ای (میوسیت) نوعی یاخته موجود در بافت ماهیچه‌ای است. یاخته‌های ماهیچه‌ای طی فرایندی به نام ماهیچه‌زایی از یاخته‌هایی به نام جوانه‌ماهیچه (Myoblast) پدید می‌آیند. شکل‌های تخصص یافته‌ای از یاخته‌های ماهیچه‌ای وجود دارد: یاخته‌های ماهیچه‌ای قلبی، یاخته‌های ماهیچه‌ای اسکلتی، و یاخته‌های ماهیچه‌ای صاف. یاخته ...

سیتوکروم سی

سیتوکروم سی (Cytochrome c) یک هم‌پروتئین کوچک است که در غشاء داخلی میتوکندری یافت می‌شود و به خانواده سیتوکروم سی تعلق دارد. این پروتئین، برخلاف سایر سیتوکروم‌ها، بشدت در آب محلول است و یکی از اجزاء کلیدی زنجیره انتقال الکترون محسوب می‌شود که وظیفه‌اش ...

سیتوکروم

سیتوکروم (Cytochrome) پروتئین حامل و رنگدانه‌ای است که در تمام یاخته‌های هوازی و برخی باکتریها وجود دارد. سیتوکرومها اغلب به غشا (مانند غشای داخلی میتوکندری) متصل می‌شوند و در زنجیره انتقال الکترون و تشکیل ATP فعالند. سیتوکروم‌ها مجموعهٔ بزرگی از هموپروتئینها (ترکیب آهن ...

سارکولما

سارکولما (sarcolemma) در واقع غشای پلاسمایی فیبرهای عضلانی است. در فیبرهای عضلانی , چندین هسته مسطح دیده می‌شود که به سارکولما محکم فشرده شده‌اند. از سوی دیگر، سارکوپلاسم (sarcoplasm) به معنای سیتوپلاسم فیبر عضلانی است. بخش بزرگی از سارکوپلاسم با میوفیبریل‌ها , که رشته‌های ...