BMP-7 پروتئین مورفوژنتیک استخوان 7 Bone morphogenetic protein 7

BMP-7 پروتئین مورفوژنتیک استخوان 7 Bone morphogenetic protein 7

مانند سایر اعضای خانواده پروتئین مورفوژنتیک استخوان این پروتئین ، در تبدیل سلول های مزانشیمی به استخوان و غضروف نقش اساسی دارد. توسط نوژن و پروتئین مشابه ، ترشح شده ، که در Spemann-Mangold Organizer بیان شده است ، مهار می شود. BMP7 ممکن است در هموستاز استخوان درگیر باشد. در مغز ، کلیه ها و مثانه بیان می شود.

BMP7 فسفوریلاسیون SMAD1 و SMAD5 را القا می کند ، که به نوبه خود باعث رونویسی از بسیاری از ژن های پوکی زایی می شود. نشان داده شده است که درمان BMP7 برای القاء همه نشانگرهای ژنتیکی تمایز استئووبلاست در بسیاری از انواع سلولها کافی است.نقش BMP7 در رشد کلیه پستانداران از طریق القای MET بلاستما متانفروژنیک است. بافت اپیتلیال ناشی از این فرآیند MET سرانجام لوله‌ها و گلومرولهای نفرون را تشکیل می دهد. BMP-7 همچنین با مهار انتقال افریدلیال مزانشیمی (EMT) در هموستاز کلیه بزرگسالان نیز مهم است. بیان BMP-7 هنگامی که نفرون تحت فشارهای التهابی یا ایسکمی قرار می گیرد ، ضعیف می شود و منجر به EMT می شود ، که می تواند منجر به فیبروز کلیه شود. این نوع فیبروز اغلب منجر به نارسایی کلیه می شود و از بیماری کلیوی مرحله نهایی پیش بینی می شود

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

انکیلوز Ankylosis

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

واسکولیت

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
57
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17