فروشگاه

گیرنده آدرنرژیک Adrenergic receptor

به گروهی از گیرنده‌های جفت‌شده با پروتئین جی گفته می‌شود که هدف انواع کاتکولامین به ویژهنوراپی‌نفرین (نورآدرنالین) و اپی‌نفرین (آدرنالین) قرار می‌گیرند. بسیاری از یاخته‌ها دارای این گونه گیرنده بوده و در برخورد با کاتکولامین باعث تحریک دستگاه عصبی سمپاتیک می‌شوند. با افزایش سطح کاتکولامین در خون، بدن با گشاد شدن مردمک، تمرکز انرژی و هدایت گردش خون از اندام‌های بدون اهمیت حیاتی به‌سویماهیچه‌ها به پاسخ جنگ و گریز می‌پردازد. این سامانه در سال ۱۹۴۸ توسط استاد دانشگاه جورجیا مطرح شد

گروه‌بندی

دو نوع گیرنده آدرنرژیک وجود دارند. آلفا و بتا.

  • گیرنده آلفا خود به دو زیرگروه آلفا۱ و آلفا۲ گروه‌بندی می‌شود.فنیل آفرین یک آگونیست برای گیرنده آلفا محسوب می‌گردد.
  • گیرنده بتا به سه زیرگروه بتا۱ و بتا۲ و بتا۳ بخش می‌شود و هرسه نوع جزو جفت‌شده به جی‌پروتئین هستند.
  • از میان ۵ گیرنده سیستم ادرنرژیک فقط گیرنده آلفا ۲ مهاری می‌باشد و بقیه تحریکی‌اند.
  • گیرنده‌های آلفا در قاعده مثانه، دیواره عروق، اسفندار پیشابراه و پروستات به‌طور یافت می‌شوند. در برخورد با آگونیست‌های گروه بتا، غلظت درون‌سلولی پیام‌رسان آدنوزین مونوفسفات حلقه‌ای افزایش می‌یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *